​Okudular, Yazdılar Bizim Gibi Bahane Üretmediler… (1)


"Oku" buyurdu Rabbimiz. Hem de "Yaratan Rabbinin adıyla oku!" buyurdu…

"Oku" buyuran bir dinin mensupları olarak acaba bizler neyi, ne kadar okuyoruz?

Ne okuyoruz diye sorduğumuz zaman genelde cevaplar kitapların en yücesini "Kur'an-ı Kerim'i" okuyoruz oluyor.

Okuduğumuz yüce kitap, bize ne buyurur dediğimiz zamanda cevaplar malum…

Yüce kitabımız sadece okunmak için indirilmemiştir. Yüce kitabımız içindekilerle amel edilmesi içinde indirilmiştir. Fakat ne hikmetse bizler sadece okuyoruz. Üzerinde ne düşünüyoruz ne de emrine uygun amel ediyoruz. Oysa Cenab-ı Hakk Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: "Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, onu gereği gibi okurlar.  İşte bunlar ona inanırlar." (Bakara,121)

Okuyoruz diyoruz fakat ne okuyoruz dediğimizde Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, ilmihal diyoruz… Bunları zaten her Müslümanın okuması lazım. İslami ilimlerin yanında beşeri ve fenni ilimleri de okumamız gerekir.

Cenab-ı Hakk; farzı ayn ilimleri öğrendikten sonra farzı kifaye olan fenni ilimleri de öğrenmemizi istiyor. Çünkü Cenab-ı Hakk; tıbbı, tarihi, coğrafyayı, biyoloji gibi ilimleri de merak edip öğrenmemizi istiyor. İşte bu ayetlerinden bazıları:

Zekeriyya, "Rabbim!" "Hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken, benim nasıl çocuğum olur?" dedi. (Meryem,8)

"Karısı, Vay başıma gelenler! Ben bir kocakarı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu, çok şaşılacak bir şey!" dedi. (Hud,72)

Allah: "Öyledir, dedi; Rabbin: O bana kolaydır. Daha önce, sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım." buyurdu. (Meryem;9)

"Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediği arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir." (Fatır,1)

"Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir (kitap) gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki O sizi, Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan üstün kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz." (A'raf,69)

 "Şüphesiz (sağmal) hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından (süzülen) içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz." (Nahl,66)

Okumamız lazım çünkü farkı fark edebilmek için. Yine Cenab-ı Hakk şöyle buyurmaktadır:

 "De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir."  (Zümer,9)

"Allah'tan kullar arsında da ancak ilim sahipleri olanlar korkar." (Fatır;28)

"Kitap'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutur da başkalarına mı iyilikle emredersiniz? Düşünmez misiniz?" (Bakara, 44)

Peygamber Efendimiz (s.a.v): "İlim öğrenmek her kadın erkek üzerine farzdır." buyurmaktadır.

"Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz." "İlim Çin'de olsa gidip alınız!" buyuran bir peygamberin ümmetiyiz.

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar