Başkanlık Sistemi Felaket mi Kurtuluş mu ?

Ali Dutal

Ülkemiz gerek içeride gerekse dışarıda önemli bir süreçten geçerken ülkemiz halkının "Başkanlık Sistemi" ile ilgili düşüncelerini öğrenmek amacıyla çevremdeki insanlara ne düşündüklerini soruyorum. Edindiğim izlenimlerde, genelinin sistemle ilgili net bir bilgiye sahip olmadıkları gibi çokta ilgilenmediklerini gördüm.

Destekleyenler ve desteklemeyenlerin tercihleri yandaşlık ve karşıtlık ekseninde yapılmaktadır. Destek vermeyenlerden özellikle "evet" verme ihtimali olanlardan bazıları, "sistemin bir kişi için yapıldığı ve ülkenin şu anki durumunun böyle bir değişikliğe müsait olmadığı" gerekçelerini öne sürmektedirler. Ben de "varsayalım bu kişiler yok, ülkenin durumu bu tür köklü değişiklik için uygun, bu durumda ne düşünürdünüz dediğimde" olumlu veya olumsuz bir cevap alamadım. Aynı şekilde destekleyenlerinde somut bir gerekçesi yoktu. Kısaca halk tercihini yandaşlık ve karşıtlık ekseninde ortaya koymaktadır.  

Televizyonlardaki yorumcuları izliyorum; onlarında yandaşlık ve karşıtlık ekseninde açıklamalar getirdiklerini görüyor; gördükçe de şaşıp kalıyorum!

-Nasıl şaşırmayayım, şaşırmamak mümkün değil; sisteme karşı olanlara göre sistem ülkemizin geleceği için tam bir FELAKET; taraf olanlara göre tam bir KURTULUŞ!

-Çık işin içinden çıkabilirsen; çıkabilene aşk olsun!

-Kardeşim bunun hiç ortası yok mu?

Bir kişi çıkıp da eksikleri bu, şurası böyle şurası şöyle olmalı demiyor; hep aynı felaket ve kurtuluş ekseninde konuşmalar sürüp gidiyor.

Hele hele bazıları öyle bir noktaya taşıyor ki, yok böyle bir şey! Cumhurbaşkanının esas amacının             "Başkanlık Sistemi" değil; "Halifelik" olduğunu ileri sürerek veryansın ediyorlar!

-El insaf!

-Halifeliğin Başkanlık Sistemiyle ne alakası var?

Halifelik; dünya Müslümanlarının birliğini sağlayan kurumsal bir yapı olup kurumun Türkiye Cumhuriyetinin yönetilmesiyle direkt bir ilişkisi yoktu. Osmanlı Devletinde de böyleydi; Osmanlının yönetim biçimi "Saltanat" olup "Halifelik" başka bir yapıydı. Saltanat kaldırıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde de "Halifelik" kurumsal yapısını bir süre devam ettirmiştir. Kurtuluş Savaşında dünya Müslümanları tarafından yapılan tüm yardımlarda "Halifelik" sisteminin çok büyük etkisi vardı.

-O halde bu kadar önemli, faydalı bir kurum niye kaldırıldı?

Bir çok sebebi olmakla birlikte en önemli sebebi; "Müslüman ülkeler arasındaki birliği bozup daha fazla sömürme isteği olan emperyalist güçlerin, bu birliğin temsil merkezi olan Türkiye Devletini kendileri için ileriye dönük tehlike gördükleri için" kaldırttırılmıştır.  Daha derine inersek hak ile batılın savaşının bir sonucudur. "Halifelik" üzerinden sistemle ilgili olumsuz algı oluşturulmaya çalışılmasının kasıtlı olduğunu düşünüyorum.

Ülke insanının yüzde 99'nun kendini Müslüman olarak tanımladığı bir ülkede insanların bir kısmı niye Halifeliğe karşı çıkar, bir türlü aklım almıyor. Halifelik kurumu hayatiyetini devam ettirseydi ne olurdu ne olmazdı açıklamalarına daha sonraki yazımda yer vermeye çalışacağım.

Şunu da ifade etmeden geçmeyeceğim. Düşüncelerimi kesinlikle yandaşlık ve karşıtlık ekseninde yapmamaya azami gayret ediyorum. Düşüncelerim isabetli de olabilir isabetsiz de; ancak, samimi olduğumdan yüzde yüz eminim; aslında insanın düşünebilmesi ve düşüncelerini dile getirmesi de güzeldir.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar